Genel Tanıtım
Ortopedi, kas iskelet sistemini ve onun sorunlarını inceleyen, gövdenin devinim dizgesinin morfolojisini ve işlevini değiştiren doğumsal, sonradan edinilmiş ya da travma sonucu oluşan lezyonları incelemeye, önlemeye ve tedavi etmeye yönelik tıp uzmanlık dalıdır. Sözcük, orthos (düzgün) ve paedia (çocuk) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Travmatoloji, bugün en geniş anlamıyla tıp dilinde kullanılmakta, ve ortopedi bilim dalıyla birlikte anılarak Ortopedi ve Travmatoloji anabilim dalı şekliyle yerleşmiştir.

Travmatoloji daha çok, travma sonucu oluşan durumlarda acil tedavi içeren daldır.

Kısaca travmatoloji, yaralar, kırıklar, yanıklar, ezikler, çıkıklar gibi travmatik lezyonlarla ilgilenen tıp dalıdır. Travmatoloji, hasarlı ve yaralanmalı hareket sistemi elemanlarının (kemik, eklemler) eski işlevlerine kavuşmasını ve yaralının hayatını kurtarmayı amaçlar.

Travmatoloji; üst ekstremite kırıkları, alt ekstremite kırıkları, psödoartroz ve malunionlar, travmatoloji radyolojisi, cerrahi tedavi gerektiren kırıklar, vertebra kırıkları, pelvis kırıkları, asetabulum kırıkları, çocuk kırıkları, çıkıklar gibi konuları kapsar.


Özel Adana Hastani Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğinde aşağıda belirtilen hastalıklarla ilgili tedavi hizmetleri verilebilmektedir. 

Alt Ekstremitelerde Venografi

Ama(Anti-Mitokondrial Antikor)

Ampütasyon

Ana(Antinükleer Antikor)

Anti-Ccp(Sitrülin Antikoru)

Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi

Apse Insizyonu Ve Drenajı

Artritte Steroid Tedavisi

Artroplasti

Artrosentez (Eklem İçi Sıvı Aspirasyonu)

Artroskopi

Artroskopik Akromioplasti

Artroskopik Bankart Onarımı

Artroskopik Cerrahi

Artroskopik Kalsifik Tendinit Cerrahisi

Artroskopik Slap Onarımı

Artroskopik Tenisçi Dirseği Cerrahisi

Ayak Amputasyonu

Ayak Bileği Artroskopisi

Ayak Parmağı Ampütasyonu

Ayak Ve Ayak Bileği Artrodezi

Ayak Ve Ayak Bileği Cerrahisi

Ayak Ve Ayak Bileği Laparoskopik Artrodezi

Açık Redüksiyon Internal Fiksasyon(Orif)

Ağrı Pompası

Batık Tırnak Tedavisi

Bebek Kalça Ultrasonu

Bel Cerrahisi(Minimal Invaziv Lomber Spinal Füzyon)

Biseps Tenodezi

Brakiterapi

Ccp(Siklik Sitrülinlenmiş Peptit Antikoru)

Dexa(Kemik Yoğunluğu Ölçümü)

Dirsek Artroskopisi

Dirsek Cerrahisi

Diskografi

Diskogram

Diyabetik Ayak Tedavileri

Diz Altı Ampütasyonu

Diz Ampütasyonu

Diz Artroplastisi

Diz Artroskopisi

Diz Protezleri

Dual X-Ray Absorbsiyometri (Dxa)

Eklem Aspirasyonu

Eklem Cerrahisi

Eklem Enjeksiyonu

Eklem Enjeksiyonu(Kortizon Enjeksiyonu)

Eklem Protezleri

Eklemiçi Ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları(Kortizon Enjeksiyonu)

El Cerrahisi

Elde Eklem Replasmanı

Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi

Esd (Sedimantasyon)

Et(Hormon Replasman Tedavisi)

Fana(Antinükleer Antikor)

Fiberoptik Eklem Muayenesi

Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması

Fizik Tedavi

Fizik Tedavi Ve Artrit Için Mesleki Terapi

Fıtık Ameliyatı

Halluks Amputasyonu

Halluks Valgus Onarımı

Hemaferez

Herniorafi

Hormanal Terapi

Hormonal Replasman Terapisi

Hrt(Hormon Replasman Tedavisi)

Inflamasyonlarda Debridman

Jackson Pratt Dren

Kalça Protezi

Kapalı Eklem Aspirasyonu

Kapalı Manipülasyon

Karpal Tünel Ve Sinir Basısı Onarımı

Kemik Iliği Biyopsisi

Kemik Uzatma Cerrahisi

Kemik Yoğunluğu Ölçümü(Kemik Taraması)

Kemik İliği Transplantasyonu(Periferik Hematopoiet

Kifoplasti

Kinesiotape(Kinezyoteyp)

Kortizon Enjeksiyonu

Kırık Cerrahisi

Kırık Ve Burkulmalarda Sabitleme Ve Alçıya Alma

Laminektomi

Laminoplasti

Laminotomi

Laparoskopi

Laparoskopik Fıtık Tedavisi

Laserasyon Onarımı

Latarjet Ameliyatı

Lokal Anestezi

Lomber Füzyon

Lomber Spinal Füzyon

Lp(Lomber Ponksiyon)

Lumbar Punktur

Manipülasyon

Menisektomi

Menisküs Alımı

Mikrocerrahi

Mikrodiskektomi

Mikrovasküler Oklüzyon

Minimal Invaziv Cerrahi

Morton Nöroma Çıkarılması

Myelografi

Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon

Omuz Ameliyatı

Omuz Artroskopisi

Pediatrik Ortopedi Cerrahisi

Preoperatif Değerlendirme

Radyoterapi

Robot Destekli Cerrahi

Robotik Cerrahi

Romatoid Faktörü Testi

Rotator Kılıf (Cuff) Onarımı

Sinir İletim Çalışmaları

Spinal Anestezi

Spinal Artrodez

Spinal Füzyon

Spinal Ve Epidural Anestezi

Stereotaktik Radyocerrahi

Tekal Ponksiyon(Lomber Ponksiyon)

Tendon Onarımı

Total Diz Ameliyatı

Total Diz Replasmanı

Total Kalça Replasmanı

Total Uyluk Protezi Ameliyatı

Tümör Nekrozu Faktörü (Tnf)

Venografi

Vertebroplasti

Yeni Doğan Kalça Ultrasonu

Yüzeyel Elektromiyografi

Ön Çapraz Bağ Bağların Ameliyatı

Östrojen Replasman Tedavisi

Şiroterapi(Sinir Dondurma)

*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve Tedavi için lütfen doktorunuza başvurun.

Doktorlar
Op.Dr. Aybars KIVRAK

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Özel Adana Metro Hastanesi

Adres ve İletişim

Adres

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15 Seyhan/Adana